Πιστοποιητικό ΔΕΗ

από 29€

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

από 29€

Αν ψάχνεις ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου για κάποια από τις παρακάτω εργασίες έχεις έρθει στο κατάλληλο μέρος

Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου: Τι μετρήσεις γίνονται;

Έλεγχος συνέχειας των αγωγών προστασίας

Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού (φάση και ουδέτερος) και του αγωγού προστασίας με 500VDC για εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με 230/400V AC

Μετρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύματος: Διαφορικό ρεύμα ενεργοποίησης με κλιμακωτή αύξηση, αναμενόμενη τάση επαφής, σύνθετη αντίσταση βρόχου σφάλματος χωρίς ενεργοποίηση του ρελέ, χρόνος ενεργοποίησης με διαφορετικές γωνίες φάσεως

Μέτρηση αντίστασης γείωσης και βρόχου σφάλματος

Δοκιμές ορθής πολικότητας και καλής λειτουργίας

Δοκιμές διακοπής και απομόνωσης

Τι λένε για εμάς;

(FAQ) Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Ποια έγγραφα χρειάζονται για την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Από την πολλή χρήση παραμένουν πολλή στάχτη η οποία δεν έχει υποστεί καύση και δημιουργεί τοιχώματα πάνω στο τζάκι που μπορούν να φθείρουν τη δομή του ή και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Κάθε πότε γίνεται έλεγχος από Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη;

Ποιοί είναι οι λόγοι έκδοσης του πιστοποιητικού;

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης της έκδοση ενός πιστοποιητικού;

Αρχικά γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Γιατί να διαλέξεις το Service-24.gr για την έκδοση του Πιστοποιητικού σου;

Δεν χρονοτριβούμε σε άσκοπες επικοινωνίες
Περισσότερα από 200 πιστοποιητικά τον Χρόνο
Άμεση καθοδήγηση και ολοκλήρωση της έκδοσης Πιστοποιητικού ΔΕΗ
Εξυπηρετούμε όλη την Αθήνα

Κλείσε Ραντεβού Τώρα